איך לפטר בלי להיות נבלה

אז מה מחכה לכם בסרטון?

חמש עצות מעשיות במיוחד לכל מנהל ומנהלת. בכל דרגת ותק.

איך לוודא שגם באירוע הניהולי הקשה של פיטורי עובד או עובדת אתם מוכיחים כמה אתם מנהלים טובים.

החל מהשלב טרום פיטורין כשאתם מכינים את הקרקע ולא מחפים על העובדים.

דרך מבחן האומץ במהלך הפיטורין כשאתם מבהירים למה הם יכולים לצפות מכם כממליצים.

ועד השלב שאחרי, כשאתם זוכרים את האחריות שלכם לכלל העובדים והמנהלים בארגון שעכשיו מרכלים, מוטרדים ומלאי ספקות. ואתם מטפלים נכון בתקשורת הפנים ארגונית.

כל זאת ועוד מחכה לכם בפנים.

ועכשיו, לסרטון.