ללומדים

שיחת smallTalk

Small change for a great small talk

small talk שיחה חברותית ונעימה בנושאי חולין כמו מזג האוויר, נושא גנרי למדי.
מקצוענים או מי שאני מכנה WPC Well Prepared Communicators ינהלו שיחת חולין מותאמת שדורשת למידה מוקדמת ולא יסתפקו בשיחה גנרית.