irisadmin

שיחת שלושה חודשים

שיחת "שלושה חודשים" עם עובדים חדשים

100 ימי חסד עומדים להסתיים מאז הם נכנסו לתפקיד. 100 ימים בהם העובדים החדשים בחנו את התפקיד, את החברה, אתכם וההבטחות שנתתם להם. זה בדיוק מה שגם אתם עשיתם בזמן הזה כי אתם המנהלים או המנהלות הישירים שלהם. הגיע הזמן לדבר. השאלה איך?

שיחת שלושה חודשים

שיחת שלושה חודשים

100 ימי חסד עומדים להסתיים מאז הם נכנסו לתפקיד. 100 ימים בהם העובדים החדשים בחנו את התפקיד, את החברה, אתכם וההבטחות שנתתם להם. זה בדיוק מה שגם אתם עשיתם בזמן הזה כי אתם המנהלים או המנהלות הישירים שלהם. הגיע הזמן לדבר. השאלה איך?

סימן שאלה - מה אתם שואלים בראיון?

מה אתם שואלים בראיון?

נכון שאתם בראיון וזה אומר כללי משחק מאוד ברורים: הם שואלים, אתם עונים. אז למה להקדיש מאמר לשאלות שאתם שואלים? כי אם לא תשאלו וכבר עברתם כמה מקומות עבודה, מתוכם האחרון צילק אתכם נפשית, אתם עלולים ליפול למקום דומה. וכמו שאני תמיד אומרת, טעויות זה בסדר גמור לעשות רק טעויות חדשות. אז תשאלו.

משחק שח מט - על פוליטיקה ארגונית ושמוזינג

על פוליטיקה ארגונית ושמוזינג

הסבירות שאתם עובדים בארגון שיש בו פוליטיקה פנימית גבוהה כמו הסבירות שאתם מנהלים יותר שיחות וידאו מאשר פגישות פנים אל פנים. וגם כשיהיה חיסון לקורונה, ונחזור לפנים אל פנים, כנראה שלא יהיה חיסון לפוליטיקה הפנימית ונצטרך להמשיך ולפתח חיסון נפשי ולהכיר טקטיקות יעילות.
ברוכים הבאים לעולם של שמוזינג. כלי למתן התנגדות (אופוזיציה) למהלכים שאתם מובילים ולחזק אהדה וגיבוי פנים ארגוני (קואליציה).

שיחת smallTalk

Small change for a great small talk

small talk שיחה חברותית ונעימה בנושאי חולין כמו מזג האוויר, נושא גנרי למדי.
מקצוענים או מי שאני מכנה WPC Well Prepared Communicators ינהלו שיחת חולין מותאמת שדורשת למידה מוקדמת ולא יסתפקו בשיחה גנרית.