עצמאים ומוכרים

חלופה ג' –
מנוי חודשי לחומרים מורחבים

  • אפשרות לשאול שאלות נקודתיות

  • הזמנה להיות חלק ממסלול:

א. מותאם לתחום שלכם
מכירה לצרכנים שמגיעים אליכם, מכירה לצרכנים שאתם מגיעים אליהם, מכירה לעסקים קטנים.
ב. כולל מפגשים קבוצתיים אחת לחודשיים
מפגשים קבוצתיים (בימים אלה דרך מסך) שכוללים גם למידה וגם יצירת חיבורים עסקיים בהנחייה שלי.

כל הפרטים יעלו בקרוב!